Välkommen

Vi vänder oss till dem som har fibromyalgi eller dem som lever med en fibromyalgiker.

Vi ska medverka till:
att fibromyalgiker får en bättre livssituation.
att hjälpa, råda och stötta varandra.